Kontakt

Poštová adresa

Materská škola Letanovce

Nábrežná 9, 05313
Letanovce
ms@letanovce.sk
0534491237
0904 955 206

Meno Telefón
Gabriela LorencováUčiteľ
Bc. Slávka MelikantováTriedny učiteľ: Staršia skupina
Mgr. Roxerová LenkaTriedny učiteľ: Mladšia skupina
Mgr. Žofia VrončováRiaditeľ 0904 955 206