Rozlúčka s predškolákmi

Rozlúčka s predškolákmi

Štvrtok 27, júna 2019 bol pre našich 11 predškolákov dňom rozlúčky s
MŠ.
Dopoludnia so spevom kráčali hrdo so svojím tablom k OcÚ, aby zaspievali o tom, že sa už chystajú do ZŠ.
P. starosta im poprial veľa úspechov a potešil ich malým prekvapením. Odtiaľ ich kroky viedli do školskej jedálne, kde sa poďakovali tetám kuchárkam. Popoludní v triede predviedli program pre rodičov a poďakovali sa všetkým učiteľkám a tetám upratovačkám.

Na pamiatku dostali krásnu knihu a „vysvedčenie“. Pohostili sa na ovocí a torte s ich menami, zatancovali si, ale to ešte nebolo všetko. Rozlúčka pokračovala spoločnou opekačkou na školskom dvore. Rodičia, súrodenci, aj mladšie deti mali z tejto akcie veľkú radosť.