Materská škola Letanovce

O škôlke

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Oznamy pre rodičov

OZNAM ŠJ
Odhlasovanie z obeda z dňa 19., 20 a 21.12.2018 bude možné do 18.12.2018 do 12.00 hod. a to z dôvodu objednávania, uchovávania a skladovania potravín a koncoročnej uzávierky.

Ďakujeme

Plánované aktivity na September, Október

03.10.2018 (Streda)

Rodičovské združenie

o 15:30 hod.

Šarkaniáda

(dátum upresníme, poprosíme pripraviť deťom šarkanov)

Gruliáda

športové popoludnie s rodičmi,opekačka

Jesenné tvorivé dielne so starými rodičmi

15.-19.10.

Týždeň zdravej výživy

Náš Blog

Pozrite sa, čo máme nové na našom blogu, ak chcete zobraziť viac článkov, KLIKNITE SEM

Zaujímavosti

Ponúkame Vám zopár rád a užitočných článkov, pre zobrazenie ďalších článkov KLIKNITE SEM