Materská škola Letanovce

O škôlke

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Oznamy pre rodičov

Aktuálne nemáme pre Vás žiaden oznam.

Ďakujeme

Plánované aktivity na máj, jún

29.5.2019

Olympiáda detí v Odoríne

3dievčatá, 3 chlapci

Deň detí

13.6.2019

Dorotka a jej priatelia

obvodná prehliadka projektu

18.6. – 20.6.2019

Predplavecká príprava

staršie deti – podľa rozpisu

27.6.2019

Rozlúčka s predškolákmi

Koncoročný výlet

Náš Blog

Pozrite sa, čo máme nové na našom blogu, ak chcete zobraziť viac článkov, KLIKNITE SEM

Zaujímavosti

Ponúkame Vám zopár rád a užitočných článkov, pre zobrazenie ďalších článkov KLIKNITE SEM