Materská škola Letanovce

O škôlke

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Oznamy pre rodičov

Fotenie detí
Oznamujeme rodičom, že fotenie detí bude 20.3.2019 dopoludnia.

Ďakujeme

Plánované aktivity na Marec, apríl

Kniha môj kamarát

aktivity v rámci mesiaca knihy

20.3.2019

Fotenie detí

firma Sungrafi

2.4. 2019

Medzinárodný deň detskej knihy

22.3.2019

Svetový deň vody

projektový deň

Návšteva Základnej školy s predškolákmi

Náš Blog

Pozrite sa, čo máme nové na našom blogu, ak chcete zobraziť viac článkov, KLIKNITE SEM

Zaujímavosti

Ponúkame Vám zopár rád a užitočných článkov, pre zobrazenie ďalších článkov KLIKNITE SEM