Materská škola Letanovce

O škôlke

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Oznamy pre rodičov

Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste pre Vaše dieťa pri nástupe v tomto školskom roku 2020/2021 priniesli:

  • posteľné prádlo + plachta s gumičkou,
  • pyžamo,
  • prezúvky,
  • náhradné oblečenie,
  • 2x rúško ( jedno so sebou a druhé náhradné odovzdať v MŠ).
V tomto školskom roku 2020/2021 do MŠ nie je potrebné a zároveň dovolené nosiť:
  • uterák
  • pohár,
  • hygienické potreby,
  • hračky z domu.
Ďalšie informácie o pokyny Vám budú zaslané v najbližších dňoch.
Prajeme Vám ešte pekný zvyšok prázdnin.

Riaditeľka a kolektív MŠ

Ďakujeme

Plánované aktivity na doma

Milé deti,
Pani učiteľky pre vás pripravili niekoľko aktivít, ktoré si môžete vyskúšať doma napr.so súrodencami alebo rodičmi. Nájdete tam básničky, cvičenia, pracovné listy, hry,.. Postupne budeme pridávať ďalšie a veríme, že každý z vás si tam nájde niečo, čo ho zaujme.
Všetko potrebné nájdete tu

Náš Blog

Pozrite sa, čo máme nové na našom blogu, ak chcete zobraziť viac článkov, KLIKNITE SEM

Zaujímavosti

Ponúkame Vám zopár rád a užitočných článkov, pre zobrazenie ďalších článkov KLIKNITE SEM