Materská škola Letanovce

O škôlke

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Oznamy pre rodičov

Ďakujeme

Plánované aktivity na november, december

5.11.2019 (utorok)

Pleško a strieborná Borka

bábkové divadlo

Šarkaniáda

Depistáž školskej zrelosti

6.12.2019 (piatok)

Mikuláš

12.12.2019 (štvrtok)

Vianočná besiedka

predpokladaný termín

23.12.2019 - 7.1.2020

Vianočné prázdniny

Náš Blog

Pozrite sa, čo máme nové na našom blogu, ak chcete zobraziť viac článkov, KLIKNITE SEM

Zaujímavosti

Ponúkame Vám zopár rád a užitočných článkov, pre zobrazenie ďalších článkov KLIKNITE SEM