Materská škola Letanovce

O škôlke

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Oznamy pre rodičov

Oznam o otvorení MŠ

Vážený rodičia,

Od 1.6.2020 bude naša Materská škola opäť otvorená. V Pokynoch pre rodičov si pozorne prečítajte podmienky, za akých môže byť vaše dieťa prijaté. Bližšie informácie dostanete emailom dňa 27.5.2020. Ďakujeme za pochopenieMgr.Žofia Vrončová
riaditeľka školy

Ďakujeme

Plánované aktivity na doma

Milé deti,
Pani učiteľky pre vás pripravili niekoľko aktivít, ktoré si môžete vyskúšať doma napr.so súrodencami alebo rodičmi. Nájdete tam básničky, cvičenia, pracovné listy, hry,.. Postupne budeme pridávať ďalšie a veríme, že každý z vás si tam nájde niečo, čo ho zaujme.
Všetko potrebné nájdete tu

Náš Blog

Pozrite sa, čo máme nové na našom blogu, ak chcete zobraziť viac článkov, KLIKNITE SEM

Zaujímavosti

Ponúkame Vám zopár rád a užitočných článkov, pre zobrazenie ďalších článkov KLIKNITE SEM