Materská škola Letanovce

O škôlke

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Oznamy pre rodičov

Plánované aktivity na Jún

9.6.2018

Galaprogram Podlesok

(deti vystupujúce v programe)

12.6.2018

Olympiáda detí MŠ

(3 dievčatá, 3 chlapci)

Koncoročný výlet

29.6.2018

Rozlúčka s predškolákmi

Náš Blog

Pozrite sa, čo máme nové na našom blogu, ak chcete zobraziť viac článkov, KLIKNITE SEM

Zaujímavosti

Ponúkame Vám zopár rád a užitočných článkov, pre zobrazenie ďalších článkov KLIKNITE SEM