Materská škôlka Letanovce

O škôlke

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Oznamy pre rodičov

V mesiaci marec, ktorý je venovaný knihám, by sme si chceli v našej Materskej škole vytvoriť „KNIŽNÝ DOMČEK“. Plnil by úlohu verejnej detskej knižnice. Dieťa by si akúkoľvek knihu vzalo domov, prečítalo, a vrátilo by ju späť. Ak sa mu kniha zapáči, môže si ju nechať a nahradiť ju inou, ktorú už doma nechce. Prosíme o pomoc pri realizovaní tohto projektu.

Ak máte doma knihu, ktorá vaše dieťa nezaujíma, ktorá nevyužitá leží na polici,.... a ktorú by ste radi darovali, prineste ju k nám do MŠ , odovzdajte pani učiteľke.

Ďakujeme

Plánované aktivity

5.3.2018

Beseda

Štvornohý priateľ človeka

19.3.2018

Fotenie detí

firma Sungrafi

22.3.2018

Svetový deň vody

projektový deň

23.3.2018

Veľkonočné tvorivé dielne so žiakmi
1. ročníka ZŠ

Návšteva Základnej školy

Marec mesiac knihy:

  • návšteva knižnice
  • vytvorenie knižnej búdky v MŠ

Náš Blog

Pozrite sa, čo máme nové na našom blogu, ak chcete zobraziť viac článkov, KLIKNITE SEM

Zaujímavosti

Ponúkame Vám zopár rád a užitočných článkov, pre zobrazenie ďalších článkov KLIKNITE SEM