Materská škola Letanovce

O škôlke

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Oznamy pre rodičov

Zápis detí do MŠ na školský rok 2024/2025 bude prebiehať  od 1. mája 2024 do 31.mája 2024 elektronicky, e-mailom, osobne alebo písomne poštou. Podať prihlášku osobne v priestoroch materskej školy bude možné od 22. do 24.mája 2024 na Strelníku 21.mája 2024 Tlačivá

Mgr.Žofia Vrončová riaditeľka školy

Ďakujeme

Domáce aktivity

Milé deti,
Pani učiteľky pre vás pripravili niekoľko aktivít, ktoré si môžete vyskúšať doma napr.so súrodencami alebo rodičmi. Nájdete tam básničky, cvičenia, pracovné listy, hry,.. Postupne budeme pridávať ďalšie a veríme, že každý z vás si tam nájde niečo, čo ho zaujme.
Všetko potrebné nájdete tu

Náš Blog

Pozrite sa, čo máme nové na našom blogu, ak chcete zobraziť viac článkov, KLIKNITE SEM

Zaujímavosti

Ponúkame Vám zopár rád a užitočných článkov, pre zobrazenie ďalších článkov KLIKNITE SEM