Mesačný archív: máj 2018

Plavecký výcvik

V termíne od 22.5.2018 do 24.5.2018 sa naši predškoláci zúčastnili plaveckého výcviku v Plavárni v Spišskej Novej Vsi. Plaveckého výcviku sa zúčastnilo 12 detí. Pedagogický dozor vykonávali p. učit...

Čítaj viac >

Máj, máj, máj zelený

Aj našich „škôlkárov“ vedieme k udržiavaniu kultúrnych tradícií v našej obci, preto sme sa zúčastnili podvečer 19. mája 2018 na námestí „Stavania mája“. Deti vystúpili s krá...

Čítaj viac >

Deň matiek

„Deň matiek“ sme oslávili 18.mája 2018 popoludní v našej škôlke vystúpením detí pre ich mamičky a babičky. Svoju lásku a vďaku najskôr vyjadrili piesňou a básňami, potom zatancovali mod...

Čítaj viac >

Čo sme zažili v apríli

Celý mesiac sme sa venovali prírode okolo nás, našej zemi a jej ochrane, zvieratkám, rastlinkám. Pripomenuli sme si významné dni: Deň zdravia a Deň zeme. Vybrali sme sa na brannú vychádzku k lesu d...

Čítaj viac >