Mesačný archív: november 2023

„BUBNOVAČKA 2023“

– Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť – Dňa 20.11. 2023 sme sa zapojili do podujatia proti násiliu a to bubnovaním. Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“, upozorňuje na dôležitos...

Čítaj viac >

Šarkaniáda

V novembri nás slnko s vetrom vylákali púšťať si šarkanov na našom školskom dvore. Deti si doniesli šarkanov z domu, a to či už vyrobených alebo kúpených a spoločne sme ich vyskúšali. Všetky šarkan...

Čítaj viac >