„BUBNOVAČKA 2023“

„BUBNOVAČKA 2023“

– Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť –

Dňa 20.11. 2023 sme sa zapojili do podujatia proti násiliu a to bubnovaním.

Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“, upozorňuje na dôležitosť ochrany detí pred násilím a pripomína nám potrebu včasnej prevencie v spoločnosti.
Bubnovanie detí zaznelo 20.11.2023 Slovenskom a Českom v hlasnom rytme bubnov. V našej MŠ sme si spolu s deťmi vysvetlili, čo je to násilie a prečo je dôležité sa rozprávať, požiadať o pomoc a neostať ticho, či mlčať zo strachu.
O 10:30 sa deti s bubnami, či bicími hudobnými nástrojmi rozostavili na školskom dvore MŠ a hlasno bubnovali do sveta.