Branná vychádzka v podobe: „Stretneme sa?“

Branná vychádzka v podobe: „Stretneme sa?“

Dňa 8. 6. 2021 sme sa vybrali z MŠ na turisticko-brannú vychádzku, kde sme mali za úlohu stretnúť sa veľká a malá trieda na určenom mieste. Čo myslíte zvládli sme to? Skúste si to predstaviť.

Staršie deti šli z MŠ smerom k vlakovej trati, kde popri nej prešli na panelovú cestu do Spišských Tomášoviec a odtiaľ smerom k Arnutovciam, kde z cesty zišli po poľnej ceste k posedu smerom k CZŠ v Letanovciach. Tu si prestreli deky a po namáhavej ceste sa občerstvili dobrôtkami od svojich mamičiek.

Mladšie deti šli z MŠ poza CZŠ k farme Lesňák, kde videli poníky a pokračovali po poľnej ceste medzi lúkou a poliami smerom k potoku, kde videli v diaľke hlavnú cestu, Tatry, Slovenský raj a Arnutovce. Následne pokračovali po poľnej ceste k posedu pri ceste na Spišské Tomášovce. Pred posedom si na lúke prestreli padák a občerstvili sa tiež dobrôtkami od mamičiek.

Po občerstvení deti z mladšej a staršej triedy vstali a prekvapenie bolo tu. Zbadali sa navzájom a delila ich len nepokosená lúka. Tú sa však rozhodli obísť, a tak sa staršie deti kúsok vrátili a napojili na poľnú cestičku k CZŠ a mladšie deti z opačnej strany lúky tiež. Takto sa teda stretli a potešili, pretože sa spoločne vrátili do MŠ, kde na nich už čakal chutný obed a prestreté ležadlá, na ktoré sa všetci tešili 🙂

Turisticko-branná vychádzka bola plná zážitkov, zábavy, rôznych cestných prekážok, ktoré sme však všetci spolu zvládli a spoznali sme, tak aj trošku vzdialené okolie MŠ. Fotky z tohto krásneho dňa si môžete pozrieť v našej galérii, kde Vám deti rady porozprávajú svoje zážitky.