Deň Zeme 22. apríl 2021

Deň Zeme 22. apríl 2021

Každý z nás má sviatok raz a naša Zem mala sviatok teraz.

Preto sme tento Deň Zeme v našej MŠ slávili celý týždeň, počas ktorého sme skrášlili
náš školský dvor a vyrobili rôzne umelecké práce, ktoré zdobili oplotenie našej MŠ.

Najprv sme si porozprávali, že je potrebné našu Zem chrániť a neškodiť jej. Následne
sme si vyhrnuli rukávy, náš školský dvor upratali, trávičku trochu „učesali“, konáriky
pozbierali, nové kríky zasadili a svoje rastlinky presadili.

Keďže chceme mať našu Zem zdravú, tak si ju deti z mladšej triedy nakreslili
a dokonca aj krásne zdravé stromy so zvieratkami vytvorili. Deti zo staršej triedy si našu
Zem, jej svetadiely, nakreslili, dotvorili a vyrobili si zdravý les z rôznych prírodných
materiálov.

Takto sa z nás stali „malí ochranári“, ktorí sa budú snažiť prírodu chrániť a odpadky triediť.