Dielničky s babkou a dedkom

Dielničky s babkou a dedkom

Koncom novembra sme si pozvali do materskej školy vzácnu návštevu. Navštívili nás naše babičky
a dedkovia. Spolu s deťmi vyrábali hračky, náramky,… Babky plietli a háčkovali a dedkovia sa tiež
nenechali zahanbiť. Dopoludnie si užili detičky, ale aj starí rodičia. Dôkazom sú fotky v galérii.