Divadielko Lienka

Divadielko Lienka

Príbeh o dvoch kráľovských deťoch, ktoré sa nevedeli dohodnúť a spolu zabaviť, nám prišli
vyrozprávať bábkoherci z Kanianky. Rozprávka bola plná úloh, hádaniek, jazykolamov,
pesničiek a komických situácií. Deti sa zapájali do deja a užili si veľa zábavy. Po predstavení
mali možnosť prezrieť si a vyskúšať 80cm vysoké bábky.