Dorotka a jej priatelia

Dorotka a jej priatelia

Obvodová prehliadka zdravotno – výchovnej hry „Evička nám ochorela –
Dorotka a jej priatelia“
sa konala 13. júna 2019 v areáli našej MŠ.

Zorganizovali sme ju v spolupráci so SČK, SŠÚ Smižany a OcÚ Letanovce.
Na ôsmich stanovištiach si deti hravou formou zopakovali svoje vedomosti potrebné k starostlivosti o svoje zdravie, ukázali, že by si vedeli poradiť pri drobných poraneniach, zavolať pomoc po telefóne, vyskúšali si obväzovanie drobného poranenia, ale aj umelé dýchanie.

Prítomní videli ukážku záchranárov, stabilizovanie a odvoz raneného , tiež aj ukážku žiačok pôsobiacich v projekte Humanitko.

Metodička SŠÚ PaedDr. Viera Skoumalová, vedúca SČK p.Kipikašová a p. riaditeľka našej MŠ Mgr. Vrončová ocenili súťažiace deti a ich pedagógov diplomom a malými darčekmi.
Po skončení si všetci zúčastnení pochutili na výbornom guláši, ktorý uvarili kuchári = oteckovia našich detí na čele s p. Balejom vonku v kotlíku.

Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do príprav a organizácie tohto dňa srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.