Galéria umelcov Spiša

Galéria umelcov Spiša

– POD HLADINOU –

Dňa 18.3.2022 deti z MŠ Letanovce boli v Galérii umelcov Spiša v Spišskej
Novej Vsi, kde sa zúčastnili výstavy „Ponáranie/Vynáranie“.

Táto výstava bola zameraná na svet pod hladinou, morské živočíchy
a potápačov. Interaktívnou hrou „POD HLADINOU“ mali možnosť vytvoriť si
svojho morského živočícha a potápača, s ktorými sa interaktívnou hrou zahrali
s ich tieňmi a vyskúšali si tak tieňohru. Deťom sa aktivity v galérii páčili, pozorne
počúvali lektorku a s pomocou svojich učiteliek a lektorky sa dozvedeli nové
poznatky o morskom svete. Domov si tak odniesli plno zážitkov.

Výlet si deti užili aj na námestí, kde si spravili prestávku a zamaškrtili si
na lavičkách a tiež sa im páčila cesta minibusom. Tieto krásne zážitky si môžete
spolu pozrieť na fotkách v našej galérii.