Letanovskí hasiči v našej škôlke

Letanovskí hasiči v našej škôlke

„Hurá, už idú! “ ozývalo sa 3. mája 2019 v budove Materskej školy. Behom
pár minút už boli deti vonku na vytúženom stretnutí s členmi
Dobrovoľného hasičského zboru Letanovce.
Hasiči pripravili pre nich aktivity, v ktorých si mohli deti vyskúšať
beh s hadicou, nosenie raneného na nosidlách, štartovanie hasičského
auta, pozorovali a s pomocou hasičov hasili simulovaný požiar, striekali
vodu z nádržky a mohli sa previezť v hasičskom aute. Na záver sa všetci spolu odfotografovali a deti dostali na pamiatku prívesky a sladkosť.