MALÝ RECITÁTORIK 2022

MALÝ RECITÁTORIK 2022

Naša MŠ sa aj tento rok zúčastnila recitátorskej súťaže „Malý recitátorik“ dňa 10. mája 2022, ktorá bola prostredníctvom online prenosu. Z našej MŠ predniesla báseň „Medovník“ od Jany Barillovej, naša šikovná recitátorka Justínka M., ktorá svojím prednesom potešila nielen kamarátov a učiteľky v MŠ, ale aj porotu.

Porota ostala očarená jej prednesom. Justínku veľmi pochválila za jej prednes, striedanie hlasu pri zmene postáv, výslovnosť, zrozumiteľnosť textu a adekvátny výraz tváre. Pri jej prednese nám prešiel „mráz po chrbte“ a v tvárach ostal len nemý údiv, ako to Justínka bravúrne predniesla. V Justínkinom prevedení text básne „ožil“ a to bolo niečo úžasné. Bol to ďalší krásny umelecký zážitok šikovného dieťaťa z našej MŠ, čo nás veľmi teší. Za prípravu ďakujeme pani učiteľke Slávke M., ktorá jej pomáhala pri učení sa a správnom recitátorskom prejave. Justínka si vyslúžila za jej prednes tašku plnú darčekov a  pochvalné uznanie. Veríme, že sa Justínke bude aj naďalej dariť v prednesoch poézie, či prózy a tak bude robiť radosť svojej rodine a učiteľom. Prajeme jej veľa krásnych zážitkov z prednesov, aby aj naďalej rozdávala úsmev radosť, ako to bolo aj teraz.

Fotky si môžete pozrieť v našej galérii, kde uvidíte ako sa spolu s kamarátmi teší z darčekov a vy z nej 🙂