Medzinárodný deň žien

Medzinárodný deň žien

Milé mamky, babky, krstné, tetky…


Aj deti v MŠ si spomenuli aspoň malou kytičkou na tento krásny sviatok
všetkých žien. Deti sa tešili z výroby skromnej a krásnej kytičky, ktorú s láskou
vyrobili a s úsmevom, pusou a objatím darovali. Veríme, že tento deň bol aj pre
Vás milé mamky, babky a krstné pekným a úsmevným tak ako bol pre nás.

Prajeme Vám všetko dobré ♥