Mikuláš

Mikuláš

Aj tento rok nás v materskej škôlke navštívil Mikuláš. Deti ho privítali pesničkami, básničkami.
Priznali aj svoje nezbedy, a zlozvyky. A zato, že boli úprimné a odvážne dostali sladkú aj zdravú
odmenu. Najviac deti potešilo, že čertisko sa kdesi zatúlal a nestihol prísť. Tak možno na budúci rok
��