Mikuláš 2022

Mikuláš 2022

Mikuláš k nám tento rok prišiel 6. 12. 2022 spolu s anjelom, čertom, vrecom a košom. Bol to ozajstný Mikuláš a jeho pomocníci rozdávali darčeky. Anjel vyberal darčeky – balíčky z koša a čert rozdával zemiaky a cibuľu z vreca.

Mikuláš sa každého opýtal, aký bol/ aká bola a potom im dal darčeky. Deti Mikulášovi zaspievali, zarecitovali a potom si s ním aj zatancovali a odfotili sa.

Deti sa z Mikuláša veľmi tešili a sľúbili mu, že sa budú snažiť celý rok rodičov, starých rodičov a pani učiteľky počúvať a s kamarátmi a súrodencami sa pekne hrať.

Tento krásny deň sme si v MŠ užili a prezlečení za anjelov, čertíkov a vianočných škriatkov sme skúsili Mikulášske úlohy a dokonca sme aj medovníky ozdobili. Fotky z tohto krásneho dňa si môžete pozrieť v našej galérii.