ŠPIVANKA

ŠPIVANKA

Tento rok bola spevácka súťaž pre nás výnimočná a to najmä kvôli tomu, že sa konala v našej MŠ. Dňa 27.10.2023 sa spevácka súťaž detí organizovala pod záštitou obce Letanovce a MŠ Letanovce.

Materská škola sa v tento deň zmenila do folklórnej nôty, kde si malí speváci skúsili svoje spevácke nadanie v našej ľudovej „chyžke“. MŠ bola zmenená na nepoznanie a folklór napĺňal priestory už od vstupu, kde všetkých vítala folklórna postava v ľudovom kroji. Spevácku súťaž otvorili svojim vystúpením v podobe tanca, spevu a hudobno-pohybovými ľudovými hrami deti zo staršej triedy z našej MŠ Letanovce a tiež deti z 1. ročníka CZŠ Juraja Sklenára z Letanoviec.

Vystúpenie bolo krásne a u všetkých účastníkoch prebudilo nadšenie z folklóru, čím sa mohla „Špivanka“ začať. Úvod súťaže otvorili príhovormi aj naša pani riaditeľka a pán starosta, kde všetkých privítali a organizačne usmernili.
Speváckej súťaže sa zúčastnilo 25 materských škôl. Deti boli spevácky nadané a ich vystúpenie bolo obohatené tiež aj ľudovým oblečením alebo aspoň ľudovým prvkom. Porota to veru nemala ľahké, ale u každého vypichla to naj, čo deti a ich pani učiteľky potešilo. Za našu MŠ vystúpila Jasmínka K. s piesňou „Ej, keď ja maľučká, drobná“, ktorú naučila a nacvičila pani učiteľka Slávka.

Jasmínka K. reprezentovala našu MŠ krásnym spevom, za čo bola aj pochválená porotou a prajeme jej ešte veľa speváckych vystúpení s jej krásnym hláskom. Deti a pani učiteľky sa počas prestávky občerstvili a v závere boli ocenené všetky deti so svojimi pani učiteľkami. Na pamiatku dostali plnú tašku prekvapení a tiež ozdobu, ktorá im bude pripomínať „Špivanku“ v našej MŠ Letanovce.

Veríme, že sa všetkým zúčastneným u nás páčilo a cítili sa dobre, ako to v závere opísala porota. Fotky zo súťaže si môžete pozrieť v našej galérii