Učíme sa kompostovať a triediť odpad

Učíme sa kompostovať a triediť odpad

V posledný marcový deň k nám do MŠ zavítala návšteva, ktorá nás naučila:

ako správne kompostovať,
čo to znamená kompostovanie,
čo sa môže kompostovať,
ako triedime a kam vyhadzujeme odpadky
a ako recyklujeme.

Priniesli nám kompostér s predzáhradkou, rašelinu, vedierko na bio odpad
s rozložiteľnými vreckami do kompostéra, semienka reďkvičky a ukázali nám ako
sa taký kompostér zloží a používa, aby sme mali zeminu pre bio pestovanie v našej školskej záhradke.

Deti sa do rozhovoru aktívne zapájali a mnohým veciam sa naučili.
Fotky z tohto nášho „BIO“ dňa si môžete pozrieť v galérii.