Začiatok školského roka 2018/2019

Začiatok školského roka 2018/2019

Milí rodičia,
po prihlásení sa do našej galérie si môžete pozrieť nové albumy zo začiatku tohoto roka:

Zaciatok skolského roka 2018/2019
Gruliáda
Šarkaniáda
Navštívil nás Ferdo Mravec